Treballrevistasocialsislb

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
VIATGE A GRÈCIA L’ HISTÒRIA DELS GRECSBerta Marsé Santi Zaldúa Lucia Ventós Íngrid Vázquez Curs: 1r ESO A 2018-2019Dia 2: ELS ORÍGENS DE GRÈCIA A l’edat…
VIATGE A GRÈCIA L’ HISTÒRIA DELS GRECSBerta Marsé Santi Zaldúa Lucia Ventós Íngrid Vázquez Curs: 1r ESO A 2018-2019Dia 2: ELS ORÍGENS DE GRÈCIA A l’edat dels metalls van aparèixer a Grècia dues riques civilitzacions, la minoica i la micènica, avui visitarem les dues civilitzacions sobre l’origen de Grècia. Sobre la civilització minoica visitarem el Palau de Cnossos a Creta i sobre la civilització micènica visitarem la Porta dels lleons a la ciutat de Micenes. La civilització micènica: Aquesta civilització va sorgir cap a l’any 1400 aC, quan els aqueus, un poble procedent del nord es va instal·lar als Balcans, on hi van construir ciutats emmurallades. Aquesta ciutat va produir una gran influencia en el Mediterrani. Aquesta societat era formada bàsicament per guerrers governats per un rei, al principi la seva economia era basada en l’agricultura i la ramaderia S’accedia a la ciutat per la Porta dels lleons. (imatge a la dreta) La civilització minoica: La civilització minoica es va desenvolupar a l’illa de Creta, tal com diu el seu nom, en el tercer mil.lenni (3.000 a.C) La seva localització va permetre dominar el comerç entre orient i occident. Un dels reis mes poderosos que va governar creta va ser el rei Minos. Va manar construir el Palau de Cnossos, un dels mes importants de Creta. Va ser construït en l’any 2000 a.C, i va ser destruït per causa d’un terratrèmol en el 1700 a.C. (imatge la dreta)Civilització minoicaCivilització micènicaDia 3: ÈPOCA ARCAICA És el primer període de la historia de Grècia, en aquest dia parlarem sobre l’època Arcaica, visitarem el museu de l’Acròpolis a Atenes però bàsicament ens centrarem en el segon pis del museu, on hi ha la secció de l’Època Arcaica. Seguidament visitarem l’Hereón de Samos (un temple d’estil arcaic) a l’illa de Samos. Aparició de les polis Van sorgir entre els segles XII i VII a.C Eren ciutats amb govern, una manera de viure, lleis i exèrcit propis. Eren governades per guerrers i hi havia una vida política molt limitada. Els rics eren anomenats aristois, o aristocràcia que significa els millors. Esparta podria ser el millor exemple. Durant el segle VI abans de Crist, el creixement de la població i l’escàs rendiment de la terra va provocar el període de crisis i revoltes populars contra els aristoi. Això va provocar l’aparició de la democràcia. Atenes es el millor exemple. La expansió Grega Es un període de crisi en els segles VIII a.C - VI a.C. Va ser causada per l’augment de la població i la falta de terres per conrear. Les terres eren propietat d’una minori rica i els pagesos eren pobres. Molts grecs van emigrar hi van formar colònies pel Meditarrani. Van haver-hi dos períodes, un del 750-650 a.C on els grecs van anar cap al oest, cap de les costes del mar Jònic, Sicília, Sud d’Itàlia, França, Líbia i Sud-est de la Península Ibèrica. I l’altre període en el 650 a.C on els grecs van anar cap al est, cap a la costa del Mar Negre. Els seus aspectes van ser: ensenyar la moneda, connectar amb altres pobles com a conseqüència de les colonitzacions, i la discussió de la cultura grega i estendre la civilització grega mes enllà de territoris d’on era originàriaDia4: ÈPOCACLÀSSICA En aquest dia visitarem el Partenó, a l’Acròpolis d’Atenas, un dels monuments més importants de l’època clàssica. Ademes anirem a visitar la Terrasa dels lleons a Delos. Es una època que va durar des de el 4900 a.C al 334 a.C El dia 4 i 5 visitarem Atenes i Esparta per parlar i visitar sobre els seus tipus de govern. El dia 6 visitarem Atenes i Esparta i per conèixer-la més visitarem el Partenó i l’Erection que estan situats a l’Acròpolis on es reflecteix l’Època d’esplendor Atenes, també visitarem el Peloponès (per la guerra del Peloponès) i visitarem Salamina (per la 2a guerra mèdica) Civilitzacions època clàssica: Es el segon període de Grècia que va durar des de el segle V a.C i la primera meitat del segle IV a.C Les polis que destaquen son Atenes i Esparta. A Atenes va haver-hi una democràcia on els ciutadans es reunien en consells o assambleas/ekklesías per prendre decisions. A Esparta va haver-hi una Oligarquia que consistia en un petit grup de ciutadans que governaven i controlaven l’exèrcit. Van haver-hi conflictes que van causar dues guerres, les guerres mèdiques i les guerres del Peloponès. Per una altre part va haver-hi un esplendor cultural atenenc (d’Atenes) al segle V on va fer que les ciutats gregues seguessin súbdites seves.MèdiquesGuerres Guerres del PeloponèsDIA 5: TIPUS DE GOVERN Les polis mes destacades a l’Època clàssica van ser Atenes i Esparta ja que Atenes va fer una democràcia i Esparta una Oligarquia i per això las visitarem aquest dia 5. Si ens dona temps anirem als Propileus d’Atenas. ATENES, L’origen de la democràcia Atenes es el millor exemple de polis democràtiques. El govern es basava en aquestes constitucions: -L’assamblea o ekklesía: es tractaven qüestions de la vida pública. Es votaven lleis,triaven governants i decidien la guerra o la pau. L’assamblea era formada per atenencs mes grans de 20 anys. Feien les votacions a ma alçada. -Bulé o consell dels 500: Es preparaven assumptes per a l’assamblea. Formada per 500 ciutadans de mes de 30 anys triats per sorteig annualment. -Magistrats. Funcionaris triats que executaven les decisions a l’assemblea. Eren cinc estrategs, que dirigien l’exercit i armada i cinc arconts que governaven els tribunals i rituals religiosos. També s’ocupaven de la policia, transports, presons, mercats… -Tribunals de Justícia. Cada un d’ells es dedicava a diferents matèries. Eren triats via sorteig anualment entre els ciutadans. Els ciutadans eren els únics que podien participar en la vida política. Ni dones, ni estrangers, ni esclaus tenien aquesta autoritat. ESPARTA, una polis aristocràtica: Esparta va ser una de les polis mes extenses i poderoses de Grècia. Tenien un sistema de govern i estructura social peculiar, el seu sistema de govern era l’oligarquia.-Dos reis: la Gerúsia escollia dos reis de famílies distintes. Tenien el poder militar i religiós i celebraven cerimònies -Gerúsia/Consell d’ancians: Formada per els ancians de famílies mes importants i els dos reis. Presentava i processava lleis -Èfors: Cinc magistrats amb poder per executar decisions al consell d’ancians -Assemblea: Composada per homes lliures mes grans de 30 anys. Tenien un poder limitat ja que el consell d’ancians podien negar les decisions i els èfors els dirigien. Peró ells escollien el consell d’ancians i els èfors.Dia 6: CONFLICTES En aquest dia visitarem l’Erecteion a Erectèon. A més, també, el temple de Atenea Niké, que en sentit narratiu, parla sobre les Guerres Mèdiques i delPeloponès. A l’Època Clàssica van haver-hi dos conflictes que van provocar 2 grans guerres. Les guerres mèdiques i del Peloponès. Guerres mèdiques: Van durar des de el 492 a.C al 478 a.C Van ser causades principalment per un enfrontament entre el imperi Persa contra els grecs, van haver-hi dues guerres mèdiques: 1a guerra mèdica: Els perses van desembarcar en el 490 a.C a Marató. Atenes es va enfrontar (sola, ja que demanen ajuda a Esparta i no hi ha resposta) als perses. Els atenencs van capturar els vaixells perses i guanyen la batalla de Marató. Les tropes derrotades van tornar a Àsia. 2a guerra mèdica: Al 481 a.C Atenes i Esparta van crear La Lliga Militar Panhel·lènica per defensar-se en cas d’invasió. Xerxes va pujar al poder i va anar a demanar submissions a Atenes i Esparta. Ells no van acceptar i Xerxes va atacar. Arriben fins el congost de les Termòpiles. on comença una batalla nova. Efílates, un traïdor grec, va guiar Xerxes a la reraguarda de les Termòpiles.. A Salamina, Xerxes comença un combat naval, que no era esperat per els perses. Els atenencs van envoltar els vaixells perses i van morir ofegats (els perses). La batalla Salamina fou guanyada pels grecs. Esplendor atenenc: Continuació de les guerres mèdiques, Atenes va ser la polis mes influent de Grècia. Al 447 a.C es va formar la lliga de Delos i Atenes va encapçalar la lliga. Es va fer fora als perses i Atenes va estendre el seu poder. Les polis gergues eren súbdites d’Atenes.Guerra Peloponès Esparta envejava l’esplendor d’Atenes. Al 550 a.C Esparta va formar la lliga del Peloponès. Es van crear dos bàndols: els partidaris d’Atenes i partidaris d’Esparta. Al 431 a.C Atenes i Esparta van enfrontar-se fins el 404 a.C amb la victòria d’Esparta. Esparta tenia tot el domini.Dia 7:ÈPOCA HEL.LENSÍTICA El dia 7 assistirem a Vergina ,on es pot visitar la tomba de Fílip II de Macedònia, pare d’Alexandre el Gran i també Alejandria i Macedònia. És l’últim període de la història de Grècia. Va tenir una duració des del segle IV a.C fins el segle I a.C. Va transcorre a Macedònia, i per aquest motiu es on anirem a passar aquest dia. Era un regne muntanyós, situat al nord de Grècia. Les guerres entre les polis gregues van debilitar el poder grec i això va ser aprofitat per els reis macedonis. Els reis van ser: Filip II de Macedònia i Alexandre el Gran. Les conquestes d’Alexandre el Gran: A mitjans del segle IV a.C Filip II de Macedònia va conquerir els territoris grecs i va sotmetre gairebé totes les polis, però al 336 a.C va morir assassinat. Alexandre va succeir al seu pare. Entre el 334 y 323 a.C va conquerir a l’Imperi persa i va arribar fins els Indus .Ell va formar nombroses ciutats i va estendre la cultura grega pel món oriental .Va haver-hi una expansió cultural i fusió amb la cultura oriental, l’hel·lenisme. Va morir quan encara era jove a Babilònia. L’hel·lenisme: L’hel·lenisme es aquesta expansió de la cultura grega per Àsia i Àfrica i la fusió de la cultura grega amb l’oriental per causa de les invasions d’Alexandre el Gran. Va ser una etapa de gran esplendor cultural. Era un espai de grans ciutats. Les monarquies hel·lenístiques: Els generals d’Alexandre el Gran, una vegada mort, van tenir que dividir el territori, van convertir-se en reis i van fundar distints regnes, dits monarquies hel·lenístiques. Van destacar Egipte, Mesopotàmia i Macedònia.DIA 8: LA SOCIETAT GREGA El dia 8 visitarem Atenes i Esparta per observar les diferents societats que tenien cada una d’elles. Parlarem una mica de com era la societat grega en aquella època, i la desigualtat que hi havia. La societat grega estava dividida en 2 grans grups: els ciutadans i els no ciutadans. Els ciutadans: Eren la minoria de la població. Entre ells estaven els rics, els que pagaven impostos, gaudien dels drets, encara que, estaven obligats a pagar impostos i participaven en la política i l’exercit. Els no ciutadans: Eren la gent amb pocs diners, la majoria de la població no podia participar en la vida política però es trobaven en situacions diverses, per això, eren dividits en 3 grups: Els estrangers/metecs: Eren les persones lliures, però no podien posseir terres ni cases i pagaven impostos i formaven part del exèrcit, eren comerciants o artesans. Els esclaus: No eren persones lliures, sinó propietat d’una família. Eren presoner de guerra o esclaus .Principalment treballaven l’agricultura i el servei domèstic. Les dones: Podien ser lliures o esclaves, però, en ningun cas, tenien drets. Tampoc podien intervenir en la política. no podien votar, o assistir a espectacles públics. i eren sotmeses al home. Les dones riques tenien cura de la llar. Treballaven com a pageses, venedores, llevadores o dides.DIA 9: ELS TEMPLES, LA RELIGIÓ Avui, dia 9 parlarem sobre les temples de l’Antiga Grècia, anirem al temple de Poseidó a Sunión i el de Zeus ,el Olimpoeion (el Temple Olímpic de Zeus) a Olimpia Els déus i el culte religiós: Els grecs eren politeistes, és a dir, que creien en més d’un Déu. Cada polis tenia una divinitat que protegia aquella polis, es clar, li retenien culte. Els Déus més importants vivien el mont de l’ Olimp. Els temples eren les cases dels deus. Els sacerdots o sacerdotesses, eren els seus servents. Portaven ofrenes als deus, bàsicament eren l’aliment i riqueses dels déus. Eren per expressar agraïments i demanar-los ajuda, protecció o consells. Els ritus religiosos es feien a casa, als temples i als santuaris. A casa cada família tenia un altar dedicat a la deessa de la llar i als antepassats, a més del culte als deus protectors a les ciutats. Dins els santuaris es feien ritus comuns per totes les ciutats gregues, representacions teatrals i competicions esportives. Els oracles eren missatgers de déu. Els temples: Eren la construcció més important. Estaven fets a mesura humana, de pedra o marbre blanc pintats amb colors brillants. Eren arquitravats, es a dir, no s’utilitzava ni l’arc ni la volta. Tenien un frontó (una zona triangular decorada amb relleus). Tenien una forma rectangular i estaven a sobre d’una plataforma. Les seves parts eren: el pronaos (vestíbul, la naos o cel.la (sal principal on s´hi guardava l’estàtua de la divinitat) i l’opistòdom (lloc on s’emmagatzemaven les ofrenes que feien)DIA 10: L’URBANISME GREC El dia 10 visitarem com era l’urbanisme grec a l’antiga Grècia. Visitarem la ciutat d’Argòlida. Dintre d’ella visitarem el teatre d’Epidaure. A més, anirem a l’antiga Àgora d’Atenas on també podrem contemplar l’Acròpolis d’Atenes des de ella La ciutat grega: Les ciutats gregues estaven situades a prop del mar per tal de facilitar les comunicacions en el comerç. El relleu era accidentat. Els carrers eren estrets i torçats. La major part de la vida s’organitzava a l’àgora i a l’acròpolis. L’àgora: Era la plaça on la població es reunia per xerrar, passejar, estar informats de lo que passava a la ciutat i on celebrava el mercat.L’’acròpolis: Era un recinte emmurallat, situat al cim mes alt de la ciutat Facilitava a l’hora de defensar-se en cas d’atac a la ciutat. En els acròpolis se situaven els temples i alguns edificis mes importants. Era un refugi per la poblacióBuleuteri: Lloc on es reunia el consellTeatre, estadi, gimnàs, biblioteques, jardins públicsEls habitatges: Eren d’una o dues plantes, no gaire adornats amb una part exclusiva per les dones, el gineceu.DIA 11: J.J.O.O El dia 11 visitarem el santuari i estadi de la ciutat d’Olimpia. La primera edició dels Jocs Olímpics va ser jugats a la ciutat d’Olimpia. Eren les festes esportives celebrades cada 4 anys al santuari de Zeus, també situat a Olimpia.Com a activitats per a concursar s’organitzaven diferents events esportius, combats i carreres de cavalls. Acudien participants de diferents ciutats-estat, polis Tenia una importància religiosa fonamental, que presentava events esportius en honor a Zeus. Els antics Jocs Olímpics van arribar al seu final sobre els segle V i segle IV a.C, a causa del poder Roma. Els Jocs Olímpics a més, també se’n diu que tenien la intenció de portar pau a Grècia, perquè hi havien conflictes interns i per a que es solucionessin amb l’esport. Els J.J.O.O eren una ocasió també que durant 4 setmanes, el poble grec desconnectés del món, i es centrés més en els esports i de fer la pau. Al llarg dels anys aquesta tradició de Grècia es va començar expandir degut a la seva popularitat.Salt de longitud:Carreras d’homes amb escut:Pugilat:Pancraci:Carreras de cavalls:L’ESCULTURA: ARCAICA,CLÀSSICAÈPOCA IHEL.LENÍSTICA L’escultura grega té un gran interès per representar la bellesa ideal del cos humà nu. S’estudiaven de la natura humana per aconseguir proporcions. Es van establir cànons. Normalment eren representats divinitats i herois amb una funció religiosa. S’utilitzava el bronze per estàtues i la pedra per a relleus gairebé totes amb colors vius. Destaquem Miró, Policet, Fídies,Lisip i Praxtíles Escultura de l’època arcaica: Es feien escultures estètiques i rígides. Els trets humans eren mostrats de manera esquemàtica. Es representaven Curos, atletes nus, i Cora, joves vestides. Els braços estaven enganxats el cos, una cama tenia que està avançada i el somriure era enigmàtic.Escultura de l’època clàssica: Eren escultures més realistes amb cert moviment. Els rostres eren serens i harmoniosos. Si buscava l’equilibri i es va abandonar la frontalitat. Es representava la bellesa ideal del cos humà.Escultura de l’època hel·lenística: Són escultures que s’omplen de moviment. Són molt expressives En els nostres es reflecteixen expressions turmentades i angoixa. Són composicions complexes i les figures de retorcen.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks