TBMM TUTANAKLARINDA MADEN KAZALARI -DENETİM FAALİYETLERİ-

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
TBMM TUTANAKLARINDA MADEN KAZALARI -DENETİM FAALİYETLERİ-
  Sayfa 1 23 Mayıs 2014 TBMM KütüphanesiTutanak Bilgi Bankası TBMM Bilgi İşlem Merke 23/05/2014 14/02/199020/02/199026/03/199204/04/199511/05/200410/11/200425/11/200408/06/2006 TBMM 18.DN 3 yy.TBMM 18.DN 3 yy.TBMM 19.DN 1 yy.TBMM 19.DN 4 yy.TBMM 22.DN 2 yy.TBMM 22.DN 3 yy.TBMM 22.DN 3 yy.TBMM 22.DN 4 yy.ÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELER  ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA NERGELER ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ Amasra ve Yeniçeltek'te meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki kazalar ile meslekhastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tesbit etmek amacıyla -Ülkemizdeki maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tesbit etmekamacıyla -Zonguldak Mv. Köksal Toptan; Yeniçeltek Kömür İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu işletmede meydanagelen iş kazasının sorumlularını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla -Zonguldak Mv.Köksal Toptan'ın; Amasra ve Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madençilik sektöründekikazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Grizu faciasında iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıylaKütahya Mv.Ahmet Derin'in ve aynı konuda Zonguldak Mv. Güneş Müftüoğlunun 10/43, İstanbul Mv. Emin Kul'un10/44, Antalya Mv. Faik Altun'un 10/38 no'lu önergeleri Yozgat-Sorgun'da özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen maden kazasıyla ilgili iddiaların araştırılarakalınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıylaÇankırı ili içerisindeki maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisne kazandırılmasına ilişkinKastamonu-Küre İlçesi Aşıköy yeraltı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularınınaraştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkinKastamonu-Küre-Aşıköy Maden Ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerininaraştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin2.6.2006 tarihinde Balıkesir-Dursunbey'de meyrana gelen maden kazası ile diğer maden kazalarının nedenlerininaraştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin 4149414992983486465123 CiltCiltCiltCiltCiltCiltCiltCilt 69-70 74-96137-13874-967-8158-185 208-209 318-319 18-20 162 159-160 SayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfa 78147914626594871622113 BirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşim TOPTAN, KÖKSALKÖSE, MEHMET TAHİRDERİN, AHMETORHON, MAHMUTÖZDEMİR, HİKMETYILDIRIM, MEHMETSIVACIOĞLU, MUSASARAÇ, NADİRZONGULDAK-DYP  AMASYA-SHP KÜTAHYA-RP YOZGAT-ANAP ÇANKIRI-AK PARTİ KASTAMONU-CHP KASTAMONU-AK PARTİ ZONGULDAK-CHP 10/8510/8810/4610/23410/18810/22710/23210/369   Esas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas Numarası  Sayfa 2 23 Mayıs 2014 TBMM KütüphanesiTutanak Bilgi Bankası TBMM Bilgi İşlem Merke 23/05/2014   26/05/200905/06/200903/02/201003/02/201003/02/201014/04/201022/07/2010 TBMM 23 DN 3 yy.TBMM 23 DN 3 yy.TBMM 23 DN 4 yy.TBMM 23 DN 4 yy.TBMM 23 DN 4 yy.TBMM 23 DN 4 yy.TBMM 23 DN 4 yy.ÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELER  ARAŞTIRMA NERGELER ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA NERGELER ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİTurgutlu-Çal Dağı’nda yapılacak nikel madenciliği faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkinTarsus’taki şantiye ve maden ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesiamacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkinBursa-Mustafakemalpaşa’daki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması olayının araştırılarak alınmasıgereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesiBaşta Bursa-Mustafakemalpaşa’daki grizu patlaması olmak üzere madencilik sektöründeki iş kazalarının araştırılarakalınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesiMaden işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırmasıaçılmasına ilişkin önergesiMaden kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırmasıaçılmasına ilişkin önergesiTTK’nın Zonguldak Karadon’daki kömür ocağında meydana gelen kazanın araştırılarak alınması gereken önlemlerinbelirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 5454 50 5145545446 50 51 606060 6676 CiltCiltCiltCiltCiltCiltCilt 192-218 220-233 521-53275-86487-488192-218 220-233 354-356521-53275-8614-1616-17 20-22 541-542614-615 SayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfa 262658932626 100 5856565686139 BirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşim MENGÜ,    ŞAHİNŞANDIR, MEHMETHOMRİŞ, HAMZA HAMİTKOÇAL, ALİSOYSAL, ÇETİNBULUT, AHMET DURANKKTRK, AL HSANMANİSA-CHP MERSİN-MHP BURSA-MHP ZONGULDAK-CHP İSTANBUL-CHP BALIKESİR-MHP ZONGULDAK-CHP 10/37710/38810/54310/54410/54610/67310/850 Esas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas Numarası  Sayfa 3 23 Mayıs 2014 TBMM KütüphanesiTutanak Bilgi Bankası TBMM Bilgi İşlem Merke 23/05/2014   13/10/201024/11/201020/11/201227/03/201303/04/201322/01/196206/03/199027/03/1990 TBMM 23 DN 5 yy.TBMM 23 DN 5 yy.TBMM 24 DN 3 yy.TBMM 24 DN 3 yy.TBMM 24 DN 3 yy.MM MM 1 1 yy.TBMM 18.DN 3 yy.TBMM 18.DN 3 yy.ÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELERÖNERGELER SORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLAR ARAŞTIRMA NERGELER ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİSÖZLÜ SORULARYAZILI SORULARSÖZLÜ SORULARMaden ve taş ocaklarında çalışan işçilerde görülen pnömokonyoz hastalığının araştırılarak alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesiMaden ocaklarında yaşanan kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıylaMeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Afşin-Elbistan Çöllolar kömür havzasında hayatını kaybeden madencilerimizin göçük altından çıkarılması ve Türkiye’deyaşanan maden kazaları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclisaraştırması açılmasına ilişkin önergesi Artvin'de ruhsatlandırılacak iki maden ocağının çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesiMaden işçilerinin emeklilik koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik sorunların araştırılarak alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesiKömür havzasındaki ölümle neticelenen iş kazalarının artış miktarına, ölüm nisbetine, sebeplerine ve 10 seneiçerisinde mesullerinden kaçı hakkında kanuni takibata geçildiğine ve kazaların önlenmesi veya asgari hadde tutulmasıhususunda gerekli tedbirler ittihazı için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ınsözlü cevabı Maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarına ve Merzifon-Yeniçeltek İşletme Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkinÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu Yeniçeltek Kömür İşletmesinde meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıpalınmadığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sorusu 798234474824142 CiltCiltCiltCiltCiltCiltCiltCilt 15-17 339-340 552-553 402-404 33-35 101-105 517 Gündemde SayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfa 6 20 268387368594 BirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşim ERBATUR, NEVİNGAYESOYSAL,   ÇETİNDEDEOĞLU, MESUTBAYRAKTUTAN, UĞURYALÇINKAYA, MUHAMMET RIZAKONAK, MUSTAFA SUPHİILIMAN, RIZA ALINAK, MAHMUT ADANA-CHP İSTANBUL-CHP KAHRAMANMARAŞ-MHP  ARTVN-CHP BARTIN-CHP ZONGULDAK-CHP ÇORUM-SHP KARS-SHP 10/86810/92310/41610/55810/5696/1387/11486/727 Esas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas Numarası  Sayfa 4 23 Mayıs 2014 TBMM KütüphanesiTutanak Bilgi Bankası TBMM Bilgi İşlem Merke 23/05/2014   06/11/199014/04/199214/04/199224/03/199430/05/199510/06/199709/10/200125/12/2001 TBMM 18.DN 4 yy.TBMM 19.DN 1 yy.TBMM 19.DN 1 yy.TBMM 19.DN 3 yy.TBMM 19.DN 4 yy. TBMM 20.DN 2 yy. TBMM 21.DN 4 yy.TBMM 21.DN 4 yy. SORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARYAZILI SORULARSÖZLÜ SORULARSÖZLÜ SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARSÖZLÜ SORULARYAZILI SORULAR Yeni Çeltek Maden Ocaklarında meydana gelen facianın nedenlerine ilişkin Başbakandan sorusu Yabancı bir firmanın grizu patlamasına önlemek için teklif ettiği projenin TKİ tarafından reddedildiği iddiasına ilişkinEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sorusu Zonguldak grizu patlamasının nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu Zonguldak'ta meydana gelen grizu faciasında ihmali görülen yöneticilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanındansorusu Yozgat'ın Sorgun İlçesinde meydan gelen grizu faciasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu İskenderun-Arsuz'da Zelli Çayı üzerine çevre kirliliğine yol açan bir maden işletmesi kurulacağı iddiasına ilişkin ÇevreBakanından sorusuİstanbul'daki maden ocağı işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sorusuRize'deki taş ve maden ocaklarının ÇED raporlarına ilişkin Çevre Bakanından sorusu50 93193156872871 80 CiltCiltCiltCiltCiltCiltCiltCilt 428-429 Gündemde 196 Gündemde 197 10 188485 Gündemde 473 SayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfa 296376637681116 104 441 BirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşim UYAR, ALİÜNAL, ZEKİEDİBALİ, AYKUTKAZAN,   ŞEVKETKAZAN, ŞEVKETSAV, ÖMER ATİLAGÜZEL, AHMETBEKAROĞLU, MEHMETHATAY-SHP KARAMAN-RP KAYSERİ-BAĞ. KOCAELİ-RP KOCAELİ-RP HATAY-CHP İSTANBUL-DSP RİZE-SP 7/16056/2456/2557/36727/65547/27516/15807/5193 Esas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas Numarası  Sayfa 5 23 Mayıs 2014 TBMM KütüphanesiTutanak Bilgi Bankası TBMM Bilgi İşlem Merke 23/05/2014   05/02/200221/04/200412/05/200402/11/200407/06/200523/06/200519/09/200518/12/2007 TBMM 21.DN 4 yy.TBMM 22.DN 2 yy.TBMM 22.DN 2 yy.TBMM 22.DN 3 yy.TBMM 22.DN 3 yy.TBMM 22.DN 3 yy.TBMM 22.DN 3 yy.TBMM 23 DN 2 yy. SORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSORULAR VE CEVAPLARSÖZLÜ SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARYAZILI SORULARİstanbul'da kaçak olarak çalışan maden ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sorusuTrona maden yataklarının bulunduğu arazileri satın alanlara ilişkin Başbakandan sorusuMilas ve Yatağan'daki linyit işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sorusuTabiiKastamonu-Küre İlçesindeki maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanındansorusuKİAŞ'ta meydana gelen iş kazasına ve bazı yönemeliklerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanından sorusuKütahya-Gediz-Gökler Beldesindeki bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin Çalışma ve Sosyalgüvenlik Bakanından sorusuMaden kazalarına ve alınan kredilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sorusu Antalya'daki maden ocaklarının çevreye olan etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı VeyselEroğlu'nun cevabı. 85474962868893 10 CiltCiltCiltCiltCiltCiltCiltCilt Gündemde 274314514-515645-646747-7491851215 SayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfaSayfa 60 768912 108 116127 40 BirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşimBirleşim GÜZEL, AHMETBA   ŞOĞLU, ATİLLA ARSLAN, ALİSEYHAN, TACİDARSELVİ, MEHMET CEVDETTUGAY, REYHANBAŞOĞLU, ATİLLAKAPTAN, OSMANİSTANBUL-DSP  ADANA-CHP MUĞLA-CHP  ADANA-CHP ESKİŞEHİR-CHP  AFYONKARAHİSAR-BA.  ADANA-AK PART  ANTALYA-CHP 6/16757/20527/23157/37157/59827/61987/73677/258 Esas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas NumarasıEsas Numarası
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks