Memoria 2017. Càritas Mallorca

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
ENS ENLLAÇAM PER LA JUSTÍCIA COMBATENT LA POBRESA I CUIDANT EL PLANETAMemòria 2017ÍndexDisseny i maquetació: Dissetlab Dipòsit Legal: PM 1337-2000 Imprimeix:…
ENS ENLLAÇAM PER LA JUSTÍCIA COMBATENT LA POBRESA I CUIDANT EL PLANETAMemòria 2017ÍndexDisseny i maquetació: Dissetlab Dipòsit Legal: PM 1337-2000 Imprimeix: Gràfiques Rubines Edita: Càritas Mallorca. C/ Seminari 4. 07001 Palma Tels: 971 710 135 / 971 716 288 / 971 717 289 caritas@caritasmallorca.org | www.caritasmallorca.org Paper reciclat 100%.Carta del nostre bisbeCarta del nostre Bisbe 3Presentació 5Identitat de Càritas Mallorca 6Presència de Càritas al món 7Organigrama 812 mesos, combatent la pobresa i cuidant el planeta 10Les persones que acompanyam 2017 20Programa d’acció de base 24L’acció social al territori 32Sensibilització 44Els agents de Càritas 48Administració 49Treball en Xarxa 52On som 58Gràcies 59És un motiu de satisfacció quan et diuen que un jove ha trobat feina, i més encara si s’ha tingut part en intervenir per la seva inserció laboral. Que bé quan és el resultat d’una confluència d’esforços compartits entre entitats empresarials, polítiques, socials, eclesials i laborals que ho han fet possible, senzillament perquè s’han posat d’acord en programar-ho, realitzar-ho i aconseguir-ho. Quan es cerca el bé de tots, especialment dels qui més ho necessiten i, a més dels mitjans s’hi posa cor, el resultat de la suma d’esforços es converteix en una multiplicació de resultats. Quan la nostra Església de Mallorca presenta aquesta Memòria d’un any de treball en el nostre immediat entorn social no té altra intenció que donar notícia d’un camí recorregut, però que encara necessita seguir caminant al costat de moltes noves pobreses. No ens centram només en els llistats acostumats de situacions que sempre hi seran, sinó que volem respondre a tot allò que se’ns presenta i ser prou creatius i valents per a donar-hi resposta. S’està passant des de fa temps d’un tipus de presència molt localitzada en persones i famílies amb molta precarietat, a una nova presa de consciència de tot el que provoca aquesta situació, és a dir, la necessitat que tenim d’anar a l’arrel dels problemes per a posar-hi part de la solució abans que apareguin. En aquest sentit, Càritas, com institució de la nostra Església i seguint el lema de «sempre al costat de les persones» ha volgut treballar esforçadament i en plena cohesió d’acció a favor d’una major sensibilització envers els grans problemes que afecten a la humanitat i que en escala proporcional ens afecten a nosaltres. Per aquest motiu, la reflexió i les propostes d’acció s’han desenvolupat entorn del lema que hem seguit treballant enguany «Si cuides el planeta, combats la pobresa» des de la xarxa eclesial Enllaçats per la justícia. Un treball compartit amb altres organismes eclesials de la diòcesi i molt presents en el cor de la societat mallorquina, que és la plataforma d’actuació, allà on hi són les persones que se n’han de beneficiar o veure’s restituïda de cada dia més la seva dignitat humana.Voluntariat i treballadors/es són l’ànima de tota aquesta acció que Càritas es proposa seguir duent a terme sense defallir i amb la intenció de fer-ho amb el mandat i l’estil de Jesús, tal com ho veim a l’Evangeli. Els 900 voluntaris repartits per les parròquies i els 70 tècnics presents en tots els projectes, junt amb els qui col•laboren amb qualsevol altre tipus d’ajuda, son l’ànima que està donant vida a un cos social que, degut a negligències, oblits, indiferències i també injustícies, ho està patint i molt. No és una feina fàcil, però vull valorar i agrair la tenacitat, la constància, la professionalitat, la generositat i la valentia dels qui hi han implicat la seva vida, també a costa de certes renúncies. L’amor, que fa pensar més en l’altre que no en un mateix, n’és l’explicació i l’única raó de ser. El que ens mou des del més íntim de les nostres vides és la fe en Jesús. Ell s’ha identificat amb els més pobres, concretament ho ha dit dels qui passen fam i set, dels qui estan despullats, dels qui estan malalts o a la presó. Ho ha dit i ens ha demostrat que es possible fer-ho perquè ell ho ha fet primer que nosaltres amb tracte personalitzat i combatent les injustícies de que són objecte. Amb això ens ha volgut demostrar la manera com Déu estima la humanitat, fins el punt de donar la vida per tots nosaltres, els homes i dones de tots els pobles i de tots els temps, transformant així el rumb de la història. Per a nosaltres, aquest és un camí de santedat, perquè ens uneix un mateix amor a Déu i als altres. El papa Francesc, en la seva darrera exhortació apostòlica Alegrau-vos i celebrau-ho, n. 146, ens ho diu ben clar quan ens recorda que «en contra de la tendència a l’individualisme consumista que acaba aïllant-nos en la recerca del benestar al marge dels altres, el nostre camí de santificació no pot deixar d’identificar-nos amb aquell desig de Jesús: «Que tots siguin u, com vós, Pare, estau en mi i jo en vós» (Jn 17,21). Havia dit ja fa temps que «una autèntica fe –que mai no és còmoda ni individualista– sempre implica un profund desig de canviar el món , de transmetre valors, de deixar alguna cosa millor rere el nostre pas per la terra. Estimem aquest MEMÒRIA 20173magnífic planeta on Déu ens ha posat, i estimem la humanitat que l’habita, amb tots els seus drames i cansaments, amb els seus anhels i esperances, amb els seus valors i fragilitats. La terra és la nostra casa comuna i tot som germans» (EG 183). El treball de la nostra Església a través de Càritas parteix d’aquestes conviccions, sempre pensant que ho feim compartint-les amb una infinitat d’homes i dones de bona voluntat de la nostra ciutat i dels pobles, tot i sabent –com segueix dient el papa Francesc– que «si bé l’orde just de la societat i de l’Estat és una tasca principal de la política, l’Església no pot ni deu quedar-se al marge en la lluita per la justícia. Tot els cristians, també els Pastors, són cridats a preocupar-se per la construcció d’un món millor. D’això es tracta, perquè el pensament social de l’Església és abans que res positiu i propositiu, orienta una acció transformadora, i en aquet sentit no deixa de ser un signe d’esperança que brota del cor amant de Jesucrist». I en això estam. Decidits a seguir estant atents a tots els clams que ens arriben i intuir els qui no ens arriben. Hi ha molt patiment entorn nostre i de tot tipus. Per això, hem de fer que l’Evangeli de la misericòrdia sigui la nostra generosa res-4ENS ENLLAÇAM PER LA JUSTÍCIA COMBATENT LA POBRESA I CUIDANT EL PLANETAposta. Facem que allò que sembla impossible, que seria una economia que ajudés als més pobres a adquirir una situació pròpia i digna d’una persona humana, arribi a ser possible amb l’esforç solidari de tots, cadascú des del lloc que ocupa i des del qual amb caritat ha de respondre. L’Església de la Càritas tenim el repte que «som cridats a descobrir Crist en els pobres, a prestar-los la nostra veu en les seves causes, però també a ser els seus amics, a escoltar-los, a interpretar-los i a recollir la misteriosa saviesa que Déu vol comunicar-nos a través d’ells» (EG 198). Amb tot el meu afecte i benedicció.† Sebastià Taltavull Anglada Bisbe de MallorcaPresentació Benvolguts els qui teniu a les vostres mans aquesta memòria anual de Càritas. També totes aquelles persones que es faran ressò de l’acció social de l’Església de Mallorca. Presentar-la un any més és motiu d’alegria i alhora de tristesa. Per una part m’alegra veure, palpar, sentir les millores de les persones ateses als serveis de Càritas, siguin aquests diocesans o parroquials. M’alegra saber que per tercer any consecutiu es redueix el nombre de persones que acudeixen a Càritas. M’alegra que moltes persones hagin aconseguit feina, d’altres que els cursos de formació els possibilitin l’accés a un treball normalitzat. M’alegra veure quan una família se sent tranquil•la perquè ha pogut pagar el lloguer de ca-seva o ha aconseguit un habitatge. M’alegra quan veig els infants gaudint per primera vegada d’un campament, pares i mares amb els fills participant en les festes del barri, grups de dones passejant per la ciutat reconeixent aquell espai com a propi, les persones migrants parlant sense problemes amb les nostres llengües... M’alegra veure la cara riallera de les persones voluntàries implicades en tantes i tantes accions, atenent els clients de les botigues solidàries, acollint a les persones que acudeixen al punt de trobada familiar, parlant amb algunes persones majors que es troben soles, fent feina a l’hort amb alguns participants,... M’alegra compartir amb els voluntaris una pregària o una xocolatada. M’alegra escoltar als tècnics el que fan a les parròquies dels pobles o barris de ciutat: reunions amb altres entitats i administracions, projectes conjunts, iniciatives noves per a propiciar la inclusió de moltes persones. M’alegra saber de la solidaritat i la confiança de tanta gent quan han arribat donatius que no esperàvem o quan ens aproven projectes presentats,... quan reunits els equips sorgeixen idees i propostes per seguir desenvolupant, innovant, apostant per les persones amb pitjors situacions de pobresa o exclusió. Hi ha tantes coses que m’alegren de Càritas! Per l’altra he de dir que no sempre tot és tan positiu. Hi ha moltes coses que em segueixen creant sentiment de tristesa, ràbia i dolor. En un context on es palpa una millora econòmica, percep que no han canviat gaire les estructures que ens dugueren a la crisi. Segueixen creixent les desigualtats,les inversions socials són insuficients, la violència, especialment cap a la dona, és indignant. Les dificultats en què viuen les persones sense llar, les persones migrants o les que pateixen problemes de salut mental, entre d’altres, són constants. I si tenim una mirada més oberta, les guerres, el canvi climàtic, la desigual distribució de la riquesa, la manca de llibertat, la pobresa, la fam, l’explotació dels recursos naturals, les migracions forçades, la manca de cura del medi ambient,... tot plegat és ben trist. L’aposta pel bé comú no ha crescut gaire. Per això des de Càritas Ens Enllaçam per la Justícia, combatent la pobresa i cuidant el planeta, des d’un punt de vista glocal. Volem seguir treballant aquí, però tenint una mirada posada en el món sencer. Les actituds i les accions nostres tenen repercussió global i cal una aposta ferma per seguir cuidant les persones i el planeta que ens agombola. Vull manifestar que, en aquesta memòria, hi podreu captar aquests sentiments de goig pel camí fet i d’aposta pel futur, amb la creació de l’empresa d’inserció Eines x Inserció, amb el nou projecte d’habitatge, amb el desenvolupament dels Centres de Distribució d’Aliments, amb la diversificació de les activitats grupals, amb la consolidació de la dinamització comunitària als diferents territoris, amb la formació del voluntariat, amb les accions de sensibilització i comunicació, amb una major participació de les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió i tantes altres accions encaminades a la transformació social. Vull agrair de cor tot el treball fet. Crec que com a comunitat cristiana i església diocesana podem estar satisfets de com l’acció de la caritat és testimoni d’evangelització.Margalida M. Riutort Cloquell Directora de Càritas Mallorca MEMÒRIA 20175Identitat de CÀritas Mallorca “La dignitat de les persones, en tant que fills i filles de Déu, és el valor que sustenta el nostre Model d’Acció Social”. Model d’Acció Social - MASMISSIÓVALORSCàritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justícia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Aquest servei neix de la fidelitat a l’Evangeli de Jesús i vol respondre als reptes que planteja la nostra societat.• • VISIÓ Càritas vol enfortir la seva intervenció social des de l’anàlisi de la realitat i la fidelitat als valors evangèlics, descobrint quines són les persones més desvalgudes, denunciant les causes d’aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió social. Des d’aquí impulsa accions significatives i innovadores per promoure un canvi social amb la potenciació i millora de la coordinació a nivell eclesial i amb altres entitats.• • 6ENS ENLLAÇAM PER LA JUSTÍCIA COMBATENT LA POBRESA I CUIDANT EL PLANETAEls valors orientats a la persona, que suposen el reconeixement de la dignitat i de la defensa dels seus drets, així com l’estil humanitzador en el procés d’acollida, trobada i acompanyament. Els valors orientats a la pròpia entitat, com la participació i complementarietat dels diferents agents que afavoreix la coordinació i el treball en xarxa; la recerca de qualitat en l’acció des del compromís i la professionalitat; la capacitat de resposta davant noves necessitats; la sostenibilitat a partir de l’increment dels recursos propis i l’austeritat en la seva gestió; i la voluntat d’aprenentatge i canvi per incidir en la realitat social des dels valors evangèlics. Els valors orientats a la societat, com són la capacitat d’anàlisi i denúncia de la realitat promovent estratègies i actuacions per a una transformació social; la corresponsabilitat social des del treball en xarxa i en el territori; i la transparència en la gestió així com la comunicació com a vehicle de sensibilització. Finalment Càritas Mallorca, i com a fonament de tots els valors especificats, assumeix i treballa els valors de la caritat i la solidaritat que ens condueixen al treball per la justícia.Presència de CÀritas al món “El patiment dels germans d’altres països i les injustes relacions internacionals no poden restar alienes a la nostra acció”. MASCÀRITAS INTERNATIONALIS:Fundada l’any 1951 és una confederació de més de 160 organitzacions catòliques d’assistència, desenvolupament i servei social que treballa en la construcció d’un món millor en més de 200 països i territoris. CÀRITAS EUROPA:És la xarxa d’organitzacions de Càritas en el continent europeu que està present a 46 països i que treballa per a construir una civilització d’amor i justícia en la qual cada persona humana pugui prosperar i viure en pau i dignitat, com a part d’una sola família humana. CÀRITAS ESPANYOLA:5.821 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de Càritas, amb 70 Càritas diocesanes que desenvolupen a tot l’Estat una important tasca a favor de la justícia i on 84.449 persones voluntàries i 4.839 treballadors contractats fan possible l’acció de Càritas.CÀRITAS DIOCESANA: L’Església de Mallorca, amb el seu Bisbe al front, té organitzat el servei de la caritat i la justícia social a través de Càritas Diocesana per una acció més coordinada i integradora. Aquesta tasca es duta a terme gràcies a 934 persones voluntàries a tota Mallorca i 76 professionals contractats. CÀRITAS ARXIPRESTAL / INTERParròquiaL:Les Càritas parroquials es coordinen per sumar i optimitzar recursos a nivell arxiprestal i interparroquial. CÀRITAS ParroquiaL:És l’organització de la caritat al si de la comunitat cristiana present a un territori determinat. El voluntariat s’organitza en el que anomenam Grups d’Acció Social (GAS) a cada parròquia, per a dur a terme l’acció de Càritas. A Càritas Mallorca comptam amb 66 Grups d’Acció Social.CÀRITAS REGIONAL:Les Càritas de Menorca, Eivissa i Mallorca pretenen un treball coordinat a favor de la justícia des de la proximitat geogràfica i l’autonomia pròpia de cada diòcesi.MEMÒRIA 20177Església de Mallorca Sr. Bisbe Consell Episcopal Delegacions Delegació de Pastoral Caritativa i Social“La nostra acció incideix en les persones, en les comunitats i en les estructures i processos socials. I aposta per la transformació integral”. MASConsell Directiu Diocesà *Comissió Permanent / Equip de Direcció **DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONALOrganigramaCàritas Diocesana de MallorcaACCIÓ DE BASEACCIÓ SOCIAL PER A LA INCLUSIÓACCIO D’INSERCIÓ SOCIOLABORALAcompanyament a les Càritas Parroquials (Grups d’Acció Social); Formació del Voluntariat; Dinamització i animació comunitària; Projectes de formació i participació grupals; Treball en xarxa; Centres de Distribució d’Aliments. Menjador Social d’Inca. Assessoria jurídica individual i grupal.Tallers prelaborals: Taller de recuperació de juguetes i paper. Taller de Bona Traça. Projecte KOLUTE. Accions de formació: Cursos i tallers formatius Accions d’Orientació i Intermediació laboral. Botigues solidàries Comerç Just. Eines x Inserció. SL (Empresa d’Inserció)SENSIBILITZACIÓCOMUNICACIÓMitjans, Pàgina web i Xarxes socials, Campanyes, Publicacions i Memòries. Butlletí “A prop”ANIMACIÓEscoles, Universitat, Fires, Mercadets, Grups, Associacions, Relació amb donantsCODESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓCampanyes Internacionals i projectes de cooperació i codesenvolupamentCOORDINACIÓ, SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE PROJECTES*Òrgan constituït pels representants dels voluntaris de cada Arxiprestat i dels projectes diocesans, representant de la CONFER amb l’Equip Directiu, el Bisbe i el Vicari General al capdavant. **Delegat Bisbe, Directora, Secretària General, Administradora General i Coordinadors.8ENS ENLLAÇAM PER LA JUSTÍCIA COMBATENT LA POBRESA I CUIDANT EL PLANETASERVEIS TRANSVERSALSGESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES CONTRACTADES I VOLUNTÀRIES ADMINISTRACIÓ: finançament, comptabilitat, control pressupostari, gestió de donacions LOGÍSTICA: mobilitat, magatzems i suport informàticMEMÒRIA 201791. EL NOU BISBE SEBASTIÀ TALTAVULL I SEBASTIÁN MORA DIALOGUEN SOBRE LES CÀRITAS ParroquiaLS I CÀRITAS DIOCESANA12 mesos, combatent la pobresa i cuidant el planeta “Les nostres accions serà significatives si parteixen de valors alternatius, si desenvolupen processos de personalització, humanització i alliberament, per més que siguin parcials. Seran signe si fan el que prediquen”. MAS10ENS ENLLAÇAM PER LA JUSTÍCIA COMBATENT LA POBRESA I CUIDANT EL PLANETAA la fi tenim nou bisbe, cosa que ens alegrà profundament al si de la direcció de Càritas Mallorca. Feia poc més d’un any que el qui havia estat l’Administrador Apostòlic de la Diòcesi era nomenat el nostre Bisbe. S’acabava un temps de provisionalitat per un temps que creim serà sòlid i esperançador per a la nostra Església. Després de molts contactes ja tenguts amb Mons. Sebastià Taltavull, el dia 14 del mes de novembre, el nou bisbe i el secretari general de Càritas Espanyola, Sebastian Mora, dialogaren sobre el funcionament i sentit de les Càritas Parroquials i Càritas Diocesana. Durant aproximadament 2 hores varen intercanviar idees i reflexions entorn a aquesta relació necessària, que requereix de molta coordinació, complementarietat i flexibilitat, i que no pot respondre amb una estructura estàtica, sinó que ha d’evolucionar i adaptar-se a la realitat, estant atent a les noves pobreses. La comunitat cristiana també va ser un dels eixos centrals de la xerrada. Si Càritas no compta amb la comunitat no serà Càritas i per tant varen destacar la preocupació que ha de tenir pel que està succeint al seu entorn. Per això un dels reptes és que les parròquies siguin espais d’acollida, amb portes obertes per a les persones que més pateixen i ens necessiten i així integrar-les i fer-les protagonistes. Els dos interlocutors plantejaren que les accions envers la caritat suposen actituds personals, però aquesta ha d’estar acompanyada d’organització i coneixement, recalcant que l’amor necessita de formació del cor i professionalitat. Finalment apuntaren que en una societat líquida com l’actual, el repte per organitzacions com Càritas serà la seva espiritualitat, la capacitat de silenci i interiorització.Càritas Mallorca aprofità aquesta trobada per agrair al Secretari General l’acompanyament que sempre s’ha tengut per part de Càritas Espanyola i en concret aquests 8 anys darrers durant els quals Sebastián Mora ha estat al front de l’entitat, càrrec que deixà el desembre d’aquest mateix 2017.2. EINES, LA NOVA EMPRESA D’INSERCIÓ Durant el 2017 s’ha posat en marxa EINES x INSERCIÓ, l’Empresa d’Inserció sobre l’activitat tèxtil que suposa la recollida, valoració i comercialització de roba de segona mà promoguda per Càri
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks