Les Quatre Marias

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
RECULL DE RELATS BREUS 2B Curs 2017-2018 Les quatre Maries Hi havia una vegada, quatre noies anomenades les quatre Maries. Es deien així per una llarga història.…
RECULL DE RELATS BREUS 2B Curs 2017-2018 Les quatre Maries Hi havia una vegada, quatre noies anomenades les quatre Maries. Es deien així per una llarga història. La primera es deia Maria San Petersburgo i com el nom indica vivia a SantPetersburg. La segona es deia Maria del Mar i vivia a les costes Mediterraneas, també estava la Maria Isabel que vivia en un poblet sevillà i per estava la Maral Conxita i que no savem el motiu perqué es diu així. Tot va succeir quan les quatre noies van quedar al parc, com cada divendres.Estaven caminan tranquilament, quant de sobte, la Maria Isabel va tenir una idea, va dir, podem anar al supermercat que tinc molta gana! Les quatres van anar i es van comprar un paquet de galetes María i només n’en quedaven quatre, així que se las van repartir. Van pensar que podien fer un grup, ja que totas quatre es deien Maria i s’estaven menjan una galeta María. Potser era casualitat, però van decidir pregunar a les seves mares perquè es deien igual.Per la nit cadascuna va preguntar a totes elles i van descobrir que totes quan eren petites, van fer un grup i van decidir que posarien María a les seves filles per unir-se i per molt separades que puguin estar.Les filles van voler continuar amb la tradició i quan siguesin grans anomenar-les com elles i aquesta tradició va continuar en totes les seguents generacions.A l’any 2024 van nèixer quatre noies que es deien María i que tindrien que descobrir perquè es deien aixì. Finalment, van seguir la tradicció durant molt i molts i molt i molts i molts anys, de Maries no n’en faltaven. TROBADA INESPERADA    El Carnaval de Venècia havia començat! Tothom sortia als  carrers, disfressats i  contents. La ciutat es  vestia de tots els colors,  cares desconegudes es  miraven interrogatòries.    Ella es va vestir  irreconeixible i va sortir al  passeig de Mogliano  Veneto. Caminant tranquil·lament, va xocar contra un noi jove  amagat darrere la careta. Van començar a parlar, al Joan li  agradava molt llegir i a la jove també. El plat preferit -que  tenien en comú- era els espaguetis a la carbonara. Era massa  casualitat, però van decidir confiar mútuament, i al veure que  s’entenien van tenir curiositat per saber qui era l’altre.     Sense pensar-s’ho més, la  Martina va aixecar la màscara  d’ell i llavors els seus llavis es  van tocar i va ser un petó dolç  que va trastocar les seves  vides.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks