Diada de la Natura 2019

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
XXXI DIADA DE NATURA 2019 HO ORGANITZA I PATROCINA: Ajuntament de Lloret de Vistalegre HI COL·LABOREN: Protecció Civil de Lloret de Vistalegre Associació de…
XXXI DIADA DE NATURA 2019 HO ORGANITZA I PATROCINA: Ajuntament de Lloret de Vistalegre HI COL·LABOREN: Protecció Civil de Lloret de Vistalegre Associació de Caçadors de Lloret de Vistalegre Conselleria de Medi Ambient i Natura Brocalet GOB CEIP Antònia Alzina I totes les associacions del poble que ajuden en la neteja i en la dinamització de la Diada. MOLTES GRÀCIES!Lloret de VistalegrePresentació de la XXXI Diada de la Natura.Divendres, 22 de març:Benvolguts/des lloritants i lloritanes,9.00 h. Passejada del CEIP Antònia Alzina fins a Sa Comuna, neteja i sembra d’arbres. Xerrada sobre la importància de Sa Comuna dins la història i la vida quotidiana de Lloret a càrrec de Pau Bibiloni "Xiu". En acabar l’Ajuntament convida a berenar a tots els infants i mestres.Com ja és tradició -ben arrelada al nostre poble- vos convidam un altre any a participar de la Diada de la Natura. Enguany ja presentàrem el Pla d’usos de Sa Comuna perquè tot el poble es pogués beneficiar de l’ús i conservació d’aquest espai tan apreciat i estimat per tot el poble. Així, amb aquesta Diada, volem reivindicar que Sa Comuna gaudeixi de la bona pràctica que mereix i que segueixi sent l’orgull de tot Lloret. És bo mantenir i preservar els espais com Sa Comuna perquè els nostres hereus i hereves també la puguin gaudir ben igual que ho feim nosaltres. Agraïm a les diferents associacions la col·laboració en aquest dia, sobretot s’ha de destacar la torrada que organitza la societat de caçadors a un preu gairebé simbòlic. Enguany llegiran el manifest els infants de 5è i 6è de primària de la nostra escola, juntament amb la directora Catalina Covas. Des d’aquí volem lloar la seva implicació i destacar la iniciativa, també, de voler ser partíceps en aquesta Diada. D'igual manera volem donar les gràcies a Pau "Xiu" per la seva disponibilitat de col·laboració amb l'escola i amb aquesta Diada. Desitjam que les activitats proposades siguin del vostre interès i que aquesta Diada sigui un acte de germanor per a tot el poble com sempre ho ha estat. Lloret de Vistalegre, 15 de març de 2019. El Batle, Antoni Bennàsar PolDissabte, 23 de març 9.00 h. Jornada de neteja a Sa Comuna (concentració davant les barreres de ca na Frare). En acabar, l’Ajuntament convida a berenar a tots els assistents.Diumenge, 24 de març: “DIADA DE SA NATURA 9.30 h. Sembra d'arbres per part de les associacions del poble i dels particulars que així ho desitgin. 10.00 h. Activitat GOB: Guiatge per escoltar i identificar el cant dels ocells, a càrrec de Manolo Suárez. Ens trobarem a la caseta dels caçadors. 12.00 h. Taller d'instruments a càrrec de Brocalet. (Els infants que hi vulguin participar s'han d'apuntar a l'Ajuntament o a l'estanc fins dia 23). Tot seguit, Vermutada a preus populars a càrrec de Brocalet. 13.00 h. Lectura del manifest de Sa Natura 2019 a càrrec de la Sra Catalina Covas, directora del CEIP Antònia Alzina i d'infants de 5è i 6è de la nostra escola. 14.00 h. Torrada organitzada per la Societat de caçadors i l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre. Venda de tiquets a l’Ajuntament i a l'estanc fins divendres dia 22, al preu de 2 euros. Inclou llom, xulla, llonganissa i botifarró, beguda i fruita. (La societat de caçadors convida a tots els socis a participar d’aquest acte). Tothom ha de dur els seus coberts (plat, tassó i torcaboques)Hi haurà venda de dolços a càrrec dels infants de l'escola per recaptar fons per al viatge d'estudis. 15.00 h. Animació infantil i per a tota la família a carrec del grup Trencaclosques 16.30 h. Música i ball de bot per a tothom.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks