Accións formativas dirixidas preferentemente a desempregados

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Accións formativas dirixidas preferentemente a desempregados Concello Cod. AF Denominacion Especialidad Horas Inicio Entidade Telefono ABEGONDO 2017/ Fruticultura /09/2017 CONCELLO DE
Accións formativas dirixidas preferentemente a desempregados Concello Cod. AF Denominacion Especialidad Horas Inicio Entidade Telefono ABEGONDO 2017/ Fruticultura /09/2017 CONCELLO DE ABEGONDO ABEGONDO 2017/ Produción de sementes e plantas en viveiro /09/2017 CONCELLO DE ABEGONDO CAMBRE 2017/ institucións sociais /09/2017 CONCELLO DE CAMBRE Promoción e intervención socioeducativa con persoas BETANZOS 2017/ con discapacidade /09/2017 CONCELLO DE BETANZOS BETANZOS 2017/ institucións sociais /09/2017 CONCELLO DE BETANZOS Operacións auxiliares de revestimentos continuos en LUGO 2017/ construción /09/2017 DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO LUGO 2017/ Produción fotográfica /09/2017 CONCELLO DE LUGO Dinamización, programación e desenvolvemento de LUGO 2017/ accións culturais /09/2017 CONCELLO DE LUGO OUTEIRO DE REI 2017/ Levantamentos e trazas /09/2017 CONCELLO DE OUTEIRO DE REI Operacións auxiliares de revestimentos continuos en OUTEIRO DE REI 2017/ construción /09/2017 CONCELLO DE OUTEIRO DE REI Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de OUTEIRO DE REI 2017/ baixa tensión /09/2017 CONCELLO DE OUTEIRO DE REI Operacións auxiliares de revestimentos continuos en LALÍN 2017/ construción /11/2017 CONCELLO DE LALIN LALÍN 2017/ Instalación de elementos de carpintería /11/2017 CONCELLO DE LALIN BEADE 2017/ Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes /09/2017 MANCOMUNIDADE DO RIBEIRO Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e BEADE 2017/ cubertas /09/2017 MANCOMUNIDADE DO RIBEIRO Operacións auxiliares de elaboración na industria COOPERATIVAS ORENSANAS, S.COOP.LTDA. CENLLE 2017/ alimentaria /05/ COREN Sacrificio, preparación da canal e despezamento de COOPERATIVAS ORENSANAS, S.COOP.LTDA. CENLLE 2017/ animais /06/ COREN Sacrificio, preparación da canal e despezamento de COOPERATIVAS ORENSANAS, S.COOP.LTDA. CENLLE 2017/ animais /09/ COREN Desenvolvemento de proxectos de instalacións de COOPERATIVAS ORENSANAS, S.COOP.LTDA. CENLLE 2017/ climatización e ventilación-extracción /06/ COREN COOPERATIVAS ORENSANAS, S.COOP.LTDA. CENLLE 2017/ Produción porcina de reprodución e cría /09/ COREN VILANOVA DE AROUSA VILANOVA DE AROUSA 2017/ Xestión de redes de voz e datos /10/2017 CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA / Impresión dixital /10/2017 CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA PADRÓN 2017/ MATRICERIA /08/2017 ALUMINIOS PADRON Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e ORDES 2017/ cubertas /11/2017 CONCELLO DE ORDES Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de ORDES 2017/ xardinería /11/2017 CONCELLO DE ORDES Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de OURENSE 2017/ xardinería /09/2017 CONCELLO DE OURENSE Operacións auxiliares de acabados ríxidos e OURENSE 2017/ urbanización /09/2017 CONCELLO DE OURENSE OURENSE 2017/ Traballos de carpintería e moble /09/2017 CONCELLO DE OURENSE Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e QUIROGA 2017/ cubertas /09/2017 CONCELLO DE QUIROGA QUIROGA 2017/ Operacións de formigón /09/2017 CONCELLO DE QUIROGA Operacións básicas de revestimentos lixeiros e QUIROGA 2017/ técnicos en construción /09/2017 CONCELLO DE QUIROGA / Xestión comercial de vendas /07/2017 Previsonor S.L BARCO DE VALDEORRAS (O) Operacións auxiliares de acabados ríxidos e 2017/ urbanización /09/2017 CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS BARCO DE VALDEORRAS (O) 2017/ Traballos de carpintería e moble /09/2017 CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS GUDIÑA (A) 2017/ Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais /09/2017 CONCELLO DE GUDIÑA (A) GUDIÑA (A) 2017/ Operacións de formigón /09/2017 CONCELLO DE GUDIÑA (A) NEGREIRA 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /09/2017 KARMADEN NEGREIRA 2017/ (INGLÉS) N /09/2017 KARMADEN NEGREIRA 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N /11/2016 KARMADEN NEGREIRA 2017/ xerais /09/2017 LUCASER, S.L ARTEIXO 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /09/2017 CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO 2017/ Xestión de chamadas de teleasistencia /09/2017 CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N /07/2017 CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO 2017/ COMPETENCIA MATEMÁTICA N /08/2017 CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO 2017/ Actividades de xestión administrativa /10/2017 CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO 2017/ institucións sociais /09/2017 CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO 2017/ Soldadura con eléctrodo revestido e TIG /12/2017 DE GALICIA ARTEIXO 2017/ Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG /06/2017 DE GALICIA Montaxe e mantemento de instalacións solares ARTEIXO 2017/ térmicas /06/2017 DE GALICIA Operacións auxiliares de revestimentos continuos en ARTEIXO 2017/ construción /10/2017 DE GALICIA Organización e proxectos de instalacións solares ARTEIXO 2017/ térmicas /09/2017 DE GALICIA ARTEIXO 2017/ Fabricas de albanelería /01/2018 DE GALICIA ARTEIXO 2017/ Levantamentos e trazas /09/2017 DE GALICIA ARTEIXO 2017/ Xestión contable e xestión administrativa para auditoría /08/2017 DE GALICIA Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de ARTEIXO 2017/ relacións con clientes /09/2017 CENTRO AGARIMO ARTEIXO 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N /09/2017 CENTRO AGARIMO ARTEIXO 2017/ (INGLÉS) N /11/2017 CENTRO AGARIMO ARTEIXO 2017/ (INGLÉS) N /11/2017 CENTRO AGARIMO ARTEIXO 2017/ COMPETENCIA MATEMÁTICA N /09/2017 CENTRO AGARIMO ARTEIXO 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /01/2018 CENTRO AGARIMO ARTEIXO 2017/ Montaxe e mantemento de redes de auga /11/2017 DE GALICIA ARTEIXO 2017/ Operacións básicas de cociña /03/2018 IES DE SABON Montaxe e mantemento de infraestruturas de ARTEIXO 2017/ telecomunicacións en edificios /02/2018 IES DE SABON BERGONDO 2017/ Panadería e bolería /06/2017 APROFAR CAMBRE 2017/ Soldadura con eléctrodo revestido e TIG /06/2017 CONCELLO DE CAMBRE CAMBRE 2017/ Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG /06/2017 CONCELLO DE CAMBRE Montaxe e mantemento de instalacións solares CAMBRE 2017/ térmicas /06/2017 CONCELLO DE CAMBRE CAMBRE 2017/ Actividades de xestión administrativa /06/2017 CONCELLO DE CAMBRE CAMBRE 2017/ Xestión integrada dos recursos humanos /06/2017 CONCELLO DE CAMBRE CARRAL 2017/ documentos /10/2017 INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS GASTRONÓMICOS, CORUÑA (A) 2017/ Operacións básicas de cociña /07/2017 S.L CORUÑA (A) 2017/ Soldadura con eléctrodo revestido e TIG /09/2017 TALLERES GALLEGOS DE SOLDADURA, S. C CORUÑA (A) 2017/ Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG /09/2017 TALLERES GALLEGOS DE SOLDADURA, S. C FEDERACION DE SALVAMENTO E CORUÑA (A) 2017/ Socorrismo en espazos acuáticos naturais /06/2017 SOCORRISMO DE GALICIA CORUÑA (A) 2017/ Atención sociosanitaria a persoas no domicilio /01/2018 MAYORES ATENCION A LA DEPENDENCIA SL CORUÑA (A) 2017/ Atención sociosanitaria a persoas no domicilio /01/2018 MAYORES ATENCION A LA DEPENDENCIA SL FEDERACION DE SALVAMENTO E CORUÑA (A) 2017/ Socorrismo en instalacións acuáticas /10/2017 SOCORRISMO DE GALICIA CORUÑA (A) 2017/ Servizos auxiliares de salón de peiteado /08/2017 ANXELA, S.L Coordinación de servizos de socorrismo en FEDERACION DE SALVAMENTO E CORUÑA (A) 2017/ instalacións e espazos naturais acuáticos /12/2017 SOCORRISMO DE GALICIA CORUÑA (A) 2017/ institucións sociais /07/2017 DIVISIÓN GALLEGA DE GESTIÓN COMERCIAL CORUÑA (A) 2017/ Actividades de venda /08/2017 GABA FORMACIÓN, S.L CORUÑA (A) 2017/ Actividades de venda /08/2017 GABA FORMACIÓN, S.L CORUÑA (A) 2017/ Atención sociosanitaria a persoas no domicilio /09/2017 cis,formacion especializada seguridad-salud s.l CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Xestión contable e xestión administrativa para auditoría /09/2017 CEC CONFEDERACIÓN GALEGA DE CORUÑA (A) 2017/ Actividades administrativas na relación co cliente /07/2017 MINUSVÁLIDOS (COGAMI) CONFEDERACIÓN GALEGA DE CORUÑA (A) 2017/ xerais /07/2017 MINUSVÁLIDOS (COGAMI) ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS CORUÑA (A) 2017/ Cociña /05/2017 DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA CORUÑA (A) 2017/ Transporte sanitario /09/2017 Cruz Vermella Española ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS CORUÑA (A) 2017/ (INGLÉS) N /05/2017 DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA CORUÑA (A) 2017/ Socorrismo en espazos acuáticos naturais /02/2018 Cruz Vermella Española CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Actividades administrativas na relación co cliente /09/2017 CEC CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Confección e publicación de páxinas web /09/2017 CEC CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Xestión integrada dos recursos humanos /10/2017 CEC CORUÑA (A) 2017/ institucións sociais /02/2018 cis,formacion especializada seguridad-salud s.l CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Xestión contable e xestión administrativa para auditoría /09/2017 CEC CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Xestión integrada dos recursos humanos /09/2017 CEC CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Actividades de xestión administrativa /09/2017 CEC CORUÑA (A) 2017/ Asistencia á dirección /09/2017 PREMIR OPOSICIONES MEDICAS, S.L CAMARA OF. DE COM., INDUST. Y NAVEG. DE CORUÑA (A) 2017/ Xestión integrada dos recursos humanos /07/2017 LA CORUÑA CAMARA OF. DE COM., INDUST. Y NAVEG. DE CORUÑA (A) 2017/ Creación e xestión de microempresas /06/2017 LA CORUÑA CORUÑA (A) 2017/ Creación e xestión de microempresas /09/2017 FUNDACIÓN RONSEL CORUÑA (A) 2017/ Xestión integrada dos recursos humanos /08/2017 FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA CORUÑA (A) 2017/ Asistencia á dirección /08/2017 FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA CORUÑA (A) 2017/ xerais /08/2017 FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA CAMARA OF. DE COM., INDUST. Y NAVEG. DE CORUÑA (A) 2017/ Mercadotecnia e compravenda internacional /06/2017 LA CORUÑA CORUÑA (A) 2017/ Soldadura con eléctrodo revestido e TIG /09/2017 Centro de Formación Profesional Soldeo, S.L CORUÑA (A) 2017/ Seguridade informática /01/2018 ACADEMIA POSTAL 6, LA CORUÑA S.L CORUÑA (A) 2017/ xerais /10/2017 ACADEMIA POSTAL 6, LA CORUÑA S.L CORUÑA (A) 2017/ Atención sociosanitaria a persoas no domicilio /08/2017 CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO CORUÑA (A) 2017/ Atención sociosanitaria a persoas no domicilio /08/2017 CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO CORUÑA (A) 2017/ documentos /09/2017 Centro de Formación Nuevas Profesiones, SL CORUÑA (A) 2017/ Cortinas e complementos de decoración /10/2017 CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE CORUÑA (A) 2017/ Xestión contable e xestión administrativa para auditoría /09/2017 GALICIA,S A CORUÑA (A) 2017/ Actividades administrativas na relación co cliente /09/2017 Centro de Formación Nuevas Profesiones, SL CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Creación e xestión de microempresas /10/2017 CEC CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CORUÑA (A) 2017/ Organización e xestión de almacéns /10/2017 CEC CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS CORUÑA (A) 2017/ Xestión contable e xestión administrativa para auditoría /09/2017 IN.FORMATE SL CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ Seguridade informática /10/2017 (CIP) CORUÑA (A) 2017/ xerais /09/2017 CENTRO DE ENSINO VAGALUME CORUÑA (A) 2017/ Servizos auxiliares de salón de peiteado /09/2017 ZONA IMAGEN PERSONAL NOROESTE SL Xestión administrativa e financeira do comercio CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ internacional /11/2017 (CIP) CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ Confección e publicación de páxinas web /09/2017 (CIP) CORUÑA (A) 2017/ Xestión e control do aprovisionamento /07/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L CORUÑA (A) 2017/ Organización do transporte e a distribución /06/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L CORUÑA (A) 2017/ Sistemas de xestión de información /09/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L CORUÑA (A) 2017/ (INGLÉS) N /09/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L CORUÑA (A) 2017/ (INGLÉS) N /06/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L CORUÑA (A) 2017/ COMPETENCIA MATEMÁTICA N /07/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L Programación en linguaxes estruturadas de CORUÑA (A) 2017/ aplicacións de xestión /08/2017 CONSULTORA MONTE ALTO, S.L CORUÑA (A) 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /06/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L CORUÑA (A) 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /06/2017 ACMARK CENTRO DE FORMACION, S.L CORUÑA (A) 2017/ Programación de sistemas informáticos /08/2017 CONSULTORA MONTE ALTO, S.L CORUÑA (A) 2017/ Programación de sistemas informáticos /12/2017 LEXGAL FORMACION S.L CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ COMPETENCIA MATEMÁTICA N /11/2017 (CIP) CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ (INGLÉS) N /01/2018 (CIP) CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /04/2018 (CIP) CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N /09/2017 (CIP) CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ COMPETENCIA MATEMÁTICA N /11/2017 (CIP) CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ (INGLÉS) N /02/2018 (CIP) CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CORUÑA (A) 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /04/2018 (CIP) CORUÑA (A) 2017/ Docencia da formación profesional para o emprego /01/2018 CENTRO DE FORMACION PRAXIS Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de CORUÑA (A) 2017/ sistemas microinformáticos /10/2017 CENTRO DE ENSINO VAGALUME CORUÑA (A) 2017/ Transporte sanitario /02/2018 CIFP ANXEL CASAL-MONTE ALTO CORUÑA (A) 2017/ Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes /02/2018 CIFP ANXEL CASAL-MONTE ALTO CORUÑA (A) 2017/ Pintura de vehículos /02/2018 CIFP SOMESO Aplicación de vernices e lacas en elementos de CORUÑA (A) 2017/ carpintería e moble /05/2018 CIFP SOMESO CORUÑA (A) 2017/ Operacións básicas de pastelería /04/2018 CIFP PASEO DAS PONTES CULLEREDO 2017/ Montaxe de mobles e elementos de carpintería /11/2017 CONCELLO DE CULLEREDO CULLEREDO 2017/ Confección e publicación de páxinas web /09/2017 INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN CULLEREDO 2017/ Instalación de mobles /10/2017 CONCELLO DE CULLEREDO CULLEREDO 2017/ Instalación de elementos de carpintería /10/2017 CONCELLO DE CULLEREDO CULLEREDO 2017/ Actividades de xestión administrativa /09/2017 INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN CULLEREDO 2017/ Operacións básicas de restaurante e bar /01/2018 CONCELLO DE CULLEREDO Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, CULLEREDO 2017/ sonorización de locais e circuíto pechado de televisión /04/2018 IES UNIVERSIDADE LABORAL CULLEREDO 2017/ Montaxe e mantemento de instalacións caliríficas /02/2018 IES UNIVERSIDADE LABORAL OLEIROS 2017/ Soldadura con eléctrodo revestido e TIG /08/2017 FORGA OLEIROS 2017/ Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG /09/2017 FORGA OLEIROS 2017/ Cociña /09/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ institucións sociais /09/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ Inglés A /03/2018 FORGA OLEIROS 2017/ Inglés A /05/2018 FORGA OLEIROS 2017/ Inglés B /01/2018 FORGA OLEIROS 2017/ Inglés B /04/2018 FORGA OLEIROS 2017/ Instalación de mobles /09/2017 CONCELLO DE OLEIROS Montaxe e mantemento de instalacións solares OLEIROS 2017/ térmicas /09/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N /07/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ COMPETENCIA MATEMÁTICA N /08/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /10/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes /06/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ Mercadotecnia e compravenda internacional /07/2017 ESCUELA DE FINANZAS SL OLEIROS 2017/ Organización e xestión de almacéns /02/2018 ESCUELA DE FINANZAS SL OLEIROS 2017/ institucións sociais /09/2017 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS 2017/ institucións sociais /11/2017 FORGA OLEIROS 2017/ documentos /11/2017 FORGA ARZÚA 2017/ institucións sociais /09/2017 FEDERACION EFA GALICIA ARZÚA 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /11/2017 FEDERACION EFA GALICIA ARZÚA 2017/ (INGLÉS) N /11/2017 FEDERACION EFA GALICIA Condución de vehículos pesados de transporte de PINO (O) 2017/ mercadorías por estrada /11/2017 AUTO ESCUELA ANTONIO, S.L BOIRO 2017/ Programación de sistemas informáticos /09/2017 ACADEMIA ARCA, S.L BOIRO 2017/ xerais /06/2017 ASOCIACION AMICOS BOIRO 2017/ institucións sociais /09/2017 ACADEMIA ARCA, S.L BOIRO 2017/ institucións sociais /01/2018 ASOCIACION AMICOS POBRA DO CARAMIÑAL (A) POBRA DO CARAMIÑAL (A) POBRA DO CARAMIÑAL (A) 2017/ documentos /09/2017 FORMACIÓN PROFESIONAL DIVINO MAESTRO / Creación e xestión de microempresas /09/2017 FORMACIÓN PROFESIONAL DIVINO MAESTRO / documentos /09/2017 FORMACIÓN PROFESIONAL DIVINO MAESTRO RIBEIRA 2017/ documentos /09/2017 MEGA RIVEIRA, S.L RIBEIRA 2017/ Servizos para o control de pragas /07/2017 Control Sanitario de Alimentos SL (Bioambiental) RIBEIRA 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N /06/2017 CASTRO MOLEDO MARIA JESÚS, S.L.N.E RIBEIRA 2017/ COMPETENCIA MATEMÁTICA N /07/2017 CASTRO MOLEDO MARIA JESÚS, S.L.N.E RIBEIRA 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /08/2017 CASTRO MOLEDO MARIA JESÚS, S.L.N.E RIBEIRA 2017/ (INGLÉS) N /09/2017 CASTRO MOLEDO MARIA JESÚS, S.L.N.E RIBEIRA 2017/ xerais /10/2017 AUTOESCUELA MIGUEL E HIJO S.L Xestión de servizos para o control de organismos RIBEIRA 2017/ nocivos /09/2017 Control Sanitario de Alimentos SL (Bioambiental) RIBEIRA 2017/ Organización do transporte e a distribución /01/2018 AUTOESCUELA MIGUEL E HIJO S.L RIBEIRA 2017/ Atención sociosanitaria a persoas no domicilio /06/2017 CONCELLO DE RIVEIRA Montaxe e mantemento de sistemas de automatización RIBEIRA 2017/ industrial /03/2018 CIFP COROSO Mantemento de sistemas de transmisión de forza e RIBEIRA 2017/ trens de rodaxe de vehículos automóbiles /03/2018 CIFP COROSO Operacións auxiliares de mantemento en RIBEIRA 2017/ electromecánica de vehículos /03/2018 CIFP COROSO CABANA DE BERGANTIÑOS CONFEDERACIÓN GALEGA DE 2017/ documentos /07/2017 MINUSVÁLIDOS (COGAMI) CARBALLO 2017/ Actividades de xestión administrativa /08/2017 GABA FORMACIÓN, S.L CARBALLO 2017/ Actividades de xestión administrativa /08/2017 GABA FORMACIÓN, S.L CARBALLO 2017/ Xestión integrada dos recursos humanos /08/2017 CENTRO DE FORMACIÓN BEGUM, S.L CARBALLO 2017/ Representación de proxectos de obra civil /09/2017 CENTRO DE FORMACIÓN BEGUM, S.L Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil CARBALLO 2017/ e pel /02/2018 CENTRO DE FORMACIÓN BEGUM, S.L CARBALLO 2017/ Xestión contable e xestión administrativa para auditoría /06/2017 EINSTEIN FORMACIÓN S.L Xestión administrativa e financeira do comercio CARBALLO 2017/ internacional /06/2017 EINSTEIN FORMACIÓN S.L CARBALLO 2017/ Programación de sistemas informáticos /12/2017 CONCELLO DE CARBALLO CARBALLO 2017/ Servizos de bar e cafetaría /10/2017 CONCELLO DE CARBALLO CARBALLO 2017/ Soldadura con eléctrodo revestido e TIG /10/2017 CONCELLO DE CARBALLO Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de CARBALLO 2017/ baixa tensión /09/2017 CONCELLO DE CARBALLO CORISTANCO 2017/ Horticultura e floricultura /09/2017 FEDERACION EFA GALICIA LAXE 2017/ institucións sociais /03/2018 Natali Asorey Zorraquiano LAXE 2017/ institucións sociais /07/2018 Natali Asorey Zorraquiano BETANZOS 2017/ Dinamización comunitaria /09/2017 CONCELLO DE BETANZOS CURTIS 2017/ Docencia da formación profesional para o emprego /10/2017 ACADEMIA POSTAL 6, LA CORUÑA S.L Operacións auxiliares de mantemento en CURTIS 2017/ electromecánica de vehículos /03/2018 IES CURTIS PONTEDEUME 2017/ Socorrismo en instalacións acuáticas /01/2018 SERVIOCIO OURENSE SL PONTEDEUME 2017/ documentos /10/2017 ACADEMIA POSTAL 6, LA CORUÑA S.L PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) 2017/ COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N /03/2018 ENSINO, S.L / COMPETENCIA MATEMÁTICA N /03/2018 ENSINO, S.L / COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N /05/2018 ENSINO, S.L / xerais /09/2017 ENSINO, S.L FENE 2017/ Actividades de xestión administrativa /06/2017 IEN POR EUROPA FENE 2017/ documentos /10/2017 IEN POR EUROPA FENE 2017/ Operacións auxiliares de fabricación mecánica /02/2018 I.E.S de Fene CONFEDERACIÓN GALEGA DE FERROL 2017/ xerais /07/2017 MINUSVÁLIDOS (COGAMI) CONFEDERACIÓN GA
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x